Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 22 mars

23 FEB 2022 21:27
Plats klubbstugan kl 1830
  • Uppdaterad: 23 FEB 2022 21:27

härmed kallas medlemarna till föreningens årsmöte i klubbstugan på vår anläggning i Högsbo.

förutom den ordinarie dagordningen kommer en information från styrelsen om årets uppstartsverksamhet samt så kommer det bjudas på enklare förtäring.


1.Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
6a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter och allkortsavgifter, samt s.k. underlåtelseavgift.
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
     a.) 2 st motioner från bågskyttesektionen (Anslagna i klubbstugan)
12.Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) tre sektionsledare, enligt förslag från resp. sektion för en tid av ett år;
e) tre revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) ledamöter i medaljkommittén för en tid av ett år;
g) ordinarie ombud med ersättare till Göteborgs Sportskytteför- bunds årsmöte eller förenings- möte;
h) ordinarie ombud med ersättare till Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets årsmöte eller föreningsmöte;
i) ombud med ersättare till Göteborgs Jaktvårdsförenings årsmöte eller föreningsmöte;
j) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
k) eventuella övriga val

13.Övriga frågor;
14. Årsmötets avslutning.

Skribent: Lars Lundmark
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Göteborgs Pistol & SSK
J A Wettergrens gata 2
42130 Västra Frölunda

Besöksadress:
J A Wettergrens gata 2
42130 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link


GPSSKs
sponsorer:

 

 

 

WSA Advokatbyrå