Inskjutningsbanan


För inskjutningsbanan gäller följande:

Vid skytte med klass 1 vapen utan ljuddämpare får detta ske dagligen mellan klockan 08.00 och 18.00.

Endast ett fåtal skott såsom jägarmässig inskjutning/kontroll av riktmedel får förekomma.

Vid skytte med/inskjutning av klass 1-3 vapen får detta endast ske på avsedd plats genom däcktunneln.

Befintligt mål skall användas.

Vänligen fyll i liggaren i viltmålsboden samt betala.