NYHEter

Årsmöte 2023

Inför årsmötet finns dokumenten för årsredovisningen och övriga dokument nedan. 

Balansräkning 2022 PDF
Budget 2023 PDF
Resultaträkning 2022 PDF

Verksamhetsberättelse 2022 PDF
Årsmötesprotokoll 2023 PDF