Nationellt skytte

Inom nationellt skytte finns vapengrupper (vpgrp) och klasser. Skytt som ännu ej uppfyllt kraven för guldmärket skjuter i klass 1, skytt som något föregående år uppfyllt prov för guldmärke i klass2, och skytt som kvalificerat sig till SM skjuter i klass 3. OBS att skytt kan tillhöra klass 2 i banskytte och klass 3 i fältskytte!

Vapengrupper är A, B, C och R. Vpgrp R skjuts enbart i fältskytte. Dessutom finns i vpgrp C speciella klasser för Dam, Vet och Jun. Vet-klassen kan ibland vara uppdelad på VetY(55 år fyllda) och VetÄ(65 år fyllda). Dam skjuts i klass 1, 2 och 3 emedan Vet (VetY, VetÄ) och Jun inte är uppdelade. Vet-klassen är inte avsedd enbart för herrar utan även damer skjuter i dessa klasser. Inom det nationella skyttet tävlas i de olika grenarna banskytte, fältskytte, snabbskjutning, ppc och tvågrens-skytte.

  Fältskytte

  Skjutning på mål av varierande storlek och gruppering - även framsvängande och bortsvängande. En fältskyttetävling omfattar normalt 6-10 "stationer" där skjuttiderna varierar mellan 4 till 20 sekunder beroende på målens storlek och placering. "Stationerna" ligger förlagda utefter en "stig" som kan variera i längd. Deltagarna går runt banan i patruller om 6-15 personer beroende på banans kapacitet.

  Att gå runt en fältskyttetävling tar c:a 1 till 2 timmar. Tävlingen skjuts med 6 skott per "station". Inga provskott tillåts. All skjutning sker ordnat på kommando för att inte göra avkall på säkerheten.

  I Göteborg anordnar Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets tävlingen Alliansen som skjuts 6 ggr/år i Kallebäck. Anmälan via okrets.se/skytte 

  Deltagarantalet är c:a 200 skyttar varje gång!

  Banskytte

  En tävling består av 6 serier á 5 skott mot tioringad precisionstavla på 25 meter under en tid per serie om 6 minuter. Koncentration, uthållighet och precision är ledord för grenen.

  Tvågrensskytte

  Springskytte (eller mer korrekt: Tvågrensskytte)

  Springskytte är en del av det s.k. Tvågrens-skyttet, den andra grenen är Skidskytte. Springskyttet består av löpning 3 * 1 km och efter varje km. skjuts en 6-skotts serie mot en speciell skidskyttetavla. Skjutmomentet får utföras med stödhand tillåten och skott utanför de inre ringarna bestraffas med tilläggsminuter. Efter sista avlossade skottet tas tiden och eventuella straffminuter summeras ihop med löptiden för att kora segraren som har lägst sammanlagd tid.

  Snabbskjutning

  Kallades tidigare för duellskytte. Skjuts mot framsvängande mål som visas i 3 sekunder och är borta i 7 sekunder. Serier om 5 skott. Provskottsserie inleder tävlandet. Under skjutningen får skytt inte vila handen/vapnet mot skjutbänk el.dyl. Tävling består normalt av 6 serier. Skjuts mot speciella snabbskjutningsmål - samma som i sport- och grov-pistol.